20111125

1. REVISTA EUREKAEureka és una publicació que vol despertar la curiositat pel coneixement i l’interès per les professions científiques i humanístiques mitjançant articles atractius, rigorosos i entenedors. A més, podràs consultar el portal web de la revista, www.portaleureka.com, un punt d’interacció entre els lectors i la revista, on s'expliquen conceptes científics amb un llenguatge planer i entenedor per facillitar la comprensió dels aspectes científics més complicats a través d'articles que relacionen l'ctualitat científica amb exemples quotidians. També els profes hi podran trobar nombrosos recursos didàctics que la converteixen en una eina docent innovadora i de gran valor acadèmic i social.