20121112

29. REPORTER DOC


REPORTER DOC és una publicació infantil i juvenil editada per Bayard Revistes destinada a nens i als joves fins als primers cursos de l'ESO per fomentar l'hàbit de lectura. Es tracta d'una revista educativa, documental, visual, basada en les imatges però també en la lectura, per satisfer la curiositat científica, descobrir el món i respectar-lo. El tiratge de la revista és de 19.000 exemplars i l’audiència estimada de lectors de 68.142