20120404

24. AULA EL PERIODICOEl Periódico de Catalunya s’ha unit al Projecte Aula 2.0 per oferir Aula El Periódico, el primer diari digital que t’ofereix una selecció de notícies d’actualitat acompanyades d’exercicis autocorregibles i activitats amb què es treballen totes les competències del currículum educatiu.

El Periódico de l’estudiant després de gairebé 20 anys donava pas a la seva evolució digital fruit de la col·laboració amb Digitaltext. Sens dubte, sembla una molt bona idea i els seus plantejaments inicials són molt interessants, sobretot el del plantejament d’activitats. La premsa pot ser una eina pedagògica excel·lent per a totes les assignatures. Per això, Aula El Periódico vol apropar l’actualitat a les escoles i oferir una sèrie de recursos que contribueixin a integrar la premsa a les aules i potenciar les seves possibilitats educatives. A Aula El Periódico el docent trobarà activitats i exercicis per:
  • Aprofitar les possibilitats educatives de la premsa.
  • Relacionar el que s’explica a classe amb l’actualitat.
  • Motivar l’alumnat apropant l’escola al món real.
  • Potenciar l’esperit crític i treballar valors eticocívics.
  • Fomentar el consum responsable de la informació.
  • Treballar totes les competències a partir de les notícies del dia.
  • Aprendre a llegir, escoltar, observar i interpretar els mitjans de comunicació.